język: polski
english: coming soon

Podstawowe informacje o Diablo 1

Przedmioty magiczne - prefiksy i sufiksy

Prefiksy i sufiksy, czy jak kto woli, przedrostki i przyrostki, to te określenia magicznych przedmiotów (i tylko ich, nie unikatów), które znajdują się przed i po nazwie właściwej przedmiotu. Każdy z nich ma swoje konkretne działanie, które najczęściej jest losowane z jakiegoś przedziału. Dla przykładu: Obsidian Ring of the Heavens, Obsidian to prefiks odpowiedzialny za + do wszystkich resistów w przedziale 31-40%, Ring to oczywiście nazwa przedmiotu, a Heavens to sufiks odpowiedzialny za + do wszystkich atrybutów w przedziale 12-15. Poniżej prezentuję wszystkie, nie mające negatywnych skutków, występujące w grze prefiksy i sufiksy. W rubryce "Gdzie występuje" broń oznacza miecze, maczugi (w tym młoty) i topory.
Przejdź do:

PREFIKSY

Resist All

Nazwa Topaz Amber Jade Obsidian Emerald
Wartość + 10-15 % + 16-20 % + 21-30 % + 31-40 % + 41-50 %
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
broń
tarcze
staffy
łuki

Resist Fire

Nazwa Red Crimson Garnet Ruby
Wartość + 10-20 % + 21-40 % + 41-50 % + 51-60 %
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria

Resist Lightning

Nazwa Blue Azure Lapis Cobalt Saphire
Wartość + 10-20 % + 21-30 % + 31-40 % + 41-50 % + 51-60 %
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria

Resist Magic

Nazwa White Pearl Ivory Crystal Diamond
Wartość + 10-20 % + 21-30 % + 31-40 % + 41-50 % + 51-60 %
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria

Mana

Nazwa Spider's Raven's Snake's Serpent's Drake's Dragon's
Wartość + 10-15 + 16-20 + 21-30 + 31-40 + 41-50 + 51-60
Gdzie
występuje
staffy
biżuteria
staffy
biżuteria
staffy
biżuteria
staffy
biżuteria
staffy
biżuteria
staffy
biżuteria

Chance to Hit (%) / Damage (%)

Nazwa Sharp Fine Warrior's Soldier's Lord's
Wartość + 1-5 / + 20-35 + 6-10 / + 36-50 + 11-15 / + 51-65 + 16-20 / + 66-80 + 21-30 / + 81-95
Gdzie
występuje
broń
staffy
łuki
broń
staffy
łuki
broń
staffy
łuki
broń
staffy
broń
staffy

Chance to Hit (%) / Damage (%) cd.

Nazwa Knight's Master's Champion's King's
Wartość + 31-40 / + 96-110 + 41-50 / + 111-125 + 51-75 / + 126-150 + 76-100 / + 151-175
Gdzie
występuje
broń
staffy
broń
staffy
broń
staffy
broń
staffy

Damage (%)

Nazwa Jagged Deadly Heavy Vicious Brutal
Wartość + 20-35 + 36-50 + 51-65 + 66-80 + 81-95
Gdzie
występuje
broń
łuki
broń
łuki
broń
łuki
broń
łuki
broń
łuki

Damage (%) cd.

Nazwa Massive Savage Ruthless Merciless
Wartość + 96-110 + 111-125 + 126-150 + 151-175
Gdzie
występuje
broń
łuki
broń
łuki
broń
łuki
broń
łuki

Chance to Hit (%)

Nazwa Bronze Iron Steel Silver Gold Platinum
Wartość + 1-5 + 6-10 + 11-15 + 16-20 + 21-30 + 31-40
Gdzie
występuje
broń
łuki
biżuteria
broń
łuki
biżuteria
broń
łuki
biżuteria
broń
łuki
biżuteria
broń
łuki
biżuteria
broń
łuki

Chance to Hit (%) cd.

Nazwa Mithril Meteoric Weird Strange
Wartość + 41-60 + 61-80 + 81-100 + 101-150
Gdzie
występuje
broń
łuki
broń
łuki
broń
łuki
broń
łuki

Armor (%)

Nazwa Fine Strong Grand Valiant Glorious
Wartość + 20-30 + 31-40 + 41-55 + 56-70 + 71-90
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
tarcze
hełmy
zbroje
tarcze
hełmy
zbroje
tarcze
hełmy
zbroje
tarcze
hełmy
zbroje
tarcze

Armor (%) cd.

Nazwa Blessed Saintly Awesome Holy Godly
Wartość + 91-110 + 111-130 + 131-150 + 151-170 + 171-200
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
tarcze
hełmy
zbroje
tarcze
hełmy
zbroje
tarcze
hełmy
zbroje
tarcze
hełmy
zbroje
tarcze

Extra Charges

Nazwa Plentiful Bountiful
Wartość Extra Charges Extra Charges
Gdzie
występuje
staffy staffy

Spell Level

Nazwa Angel's Arch-Angel's
Wartość + 1 level + 2 level
Gdzie
występuje
staffy staffy

Inne prefiksy

Nazwa Flaming Lightning
Wartość Fire Damage: + 1-10 Lightning Damage: + 2-20
Gdzie
występuje
broń
staffy
broń
staffy

SUFIKSY

To All Atributes

Nazwa Sky Moon Stars Heavens Zodiac
Wartość + 1-3 + 4-7 + 8-11 + 12-15 + 16-20
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
broń
tarcze
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
łuki
biżuteria
broń
tarcze
łuki
biżuteria
biżuteria

To Strength

Nazwa Strength Might Power Giants Titans
Wartość + 1-5 + 6-10 + 11-15 + 16-20 + 21-30
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
broń
tarcze
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
łuki
biżuteria
broń
biżuteria

To Magic

Nazwa Magic Mind Brillance Sorcery Wizardry
Wartość + 1-5 + 6-10 + 11-15 + 16-20 + 21-30
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
staffy
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
staffy
łuki
biżuteria
staffy
biżuteria

To Dexterity

Nazwa Dexterity Skill Accuracy Precision Perfection
Wartość + 1-5 + 6-10 + 11-15 + 16-20 + 21-30
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
broń
tarcze
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
łuki
biżuteria
łuki
biżuteria

To Vitality

Nazwa Vitality Zest Vim Vigor Life
Wartość + 1-5 + 6-10 + 11-15 + 16-20 + 21-30
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
broń
tarcze
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
tarcze
łuki
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
łuki
biżuteria
biżuteria

Hit Points

Nazwa Fox Jaguar Eagle Wolf Tiger Lion Mammoth Whale
Wartość + 10-15 + 16-20 + 21-30 + 31-40 + 41-50 + 51-60 + 61-80 + 81-100
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
tarcze
biżuteria
hełmy
zbroje
tarcze
biżuter.
hełmy
zbroje
tarcze
biżuter.
hełmy
zbroje
tarcze
biżuter.
hełmy
zbroje
tarcze
biżuter.
hełmy
zbroje
biżuter.
hełmy
zbroje
hełmy
zbroje

Damage

Nazwa Quality Maiming Slaying Gore Carnage Slaughter
Wartość + 1-2 + 3-5 + 6-8 + 9-12 + 13-16 + 17-20
Gdzie
występuje
broń
łuki
broń
łuki
broń broń broń broń

Fire Damage

Nazwa Flame Fire Burning
Wartość + 1-3 + 1-6 + 1-16
Gdzie
występuje
łuki łuki łuki

Lightning Damage

Nazwa Shock Lightning Thunder
Wartość + 1-6 + 1-10 + 1-20
Gdzie
występuje
łuki łuki łuki

Steal Life

Nazwa Leech Blood
Wartość 3 % 5 %
Gdzie
występuje
broń broń

Steal Mana

Nazwa Bat Vampire
Wartość 3 % 5 %
Gdzie
występuje
broń broń

Attack

Nazwa Readiness Swiftness Speed Haste
Wartość Quick Attack Fast Attack Faster Attack Fastest Attack
Gdzie
występuje
broń
staffy
łuki
broń
staffy
łuki
broń
staffy
broń
staffy

Damages Target's Armor

Nazwa Piercing Puncturing Bashing
Wartość mniej skuteczny bardziej skuteczny najbardziej skuteczny
Gdzie
występuje
broń
łuki
broń
łuki
broń

Hit Recovery

Nazwa Balance Stability Harmony Blocking
Wartość Fast Faster Fastest Fast Block
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
biżuteria
hełmy
zbroje
biżuteria
hełmy
zbroje
biżuteria
tarcze

- Damage From Enemies

Nazwa Health Protection Absorption Deflection Osmosis
Wartość 1 2 3 4 5-6
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
tarcze
biżuteria
hełmy
zbroje
tarcze
hełmy
zbroje
tarcze
hełmy
zbroje
hełmy
zbroje

Durability

Nazwa Many Plenty Craftsmanship Structure Sturdiness Ages
Wartość High High High High High Indestructible
Gdzie
występuje
łuki łuki hełmy
zbroje
broń
tarcze
hełmy
zbroje
broń
tarcze
hełmy
zbroje
broń
tarcze
hełmy
zbroje
broń
tarcze

Light Radius

Nazwa Light Radiance
Wartość +20 % +40 %
Gdzie
występuje
hełmy
zbroje
broń
biżuteria
hełmy
zbroje
broń
biżuteria

Inne sufiksy

Nazwa Bear Thorns Thieves
Wartość Knocks Target Back Attacker Takes 1-3 Damage Absorbs Half of Trap Damage
Gdzie
występuje
broń
staffy
łuki
hełmy
zbroje
tarcze
hełmy
zbroje
biżuteria

Inne działy z sekcji "Podstawowe informacje o Diablo 1"

· Przedmioty
· Unikaty
· Unikaty wsród unikatów
· Kapliczki
· Czary