język: polski
english: coming soon

Diablo V&K's Middle Earth Mod

Informacje o modzie Middle Earth

Podzieliłem informacje o Diablo Middle Earth Mod na kilka podrozdziałów:
  1. Wprowadzenie do V&K's Middle Earth Mod
  2. Szczegółowy opis V&K's Middle Earth Mod
  3. Jak grać w internecie w V&K's Middle Earth?
  4. Przedmioty magiczne - prefiksy i sufiksy
  5. Unikaty
  6. Download Middle Earth
  7. Middle Earth Mod Gameplay Video

4. Przedmioty magiczne - prefiksy i sufiksy w Diablo Middle Earth Mod

Afiksy czyli prefiksy i sufiksy, czy jak kto woli, przedrostki i przyrostki, to te określenia magicznych przedmiotów, które znajdują się przed i po nazwie właściwej przedmiotu. Każdy z nich ma swoje konkretne działanie, które najczęściej jest losowane z jakiegoś przedziału. Dla przykładu: Obsidian Ring of the Giliath, Obsidian to prefiks odpowiedzialny za + do wszystkich resistów w przedziale 31-40%, Ring to oczywiście nazwa przedmiotu, a Giliath to sufiks odpowiedzialny za + do wszystkich atrybutów w przedziale 13-16. Poniżej prezentuję wszystkie występujące w modzie Middle Earth prefiksy i sufiksy.

Oznaczenia w kolumnie "Gdzie":

A - Armors - Helmy i Zbroje
S - Shields - Tarcze
W - Weapons - Kazda bron oprocz łuków i lasek
T - Staves - Laski (dla magów)
B - Bows - Łuki
J - Jewels - Biżuteria


P.S. Informacje o prefiskach i sufiksach dostarczył Sir-Gel i zostały użyte za jego zgodą. Jeszcze raz dzięki!

PREFIKSY

Nazwa Wartość Efekty Gdzie?
Protecting 1-  5 specified armor class -----J
Parrying  6- 10 specified armor class -----J
Shielding 26- 30 specified armor class -----J
Defending 11- 15 specified armor class -----J
Guarding 16- 20  specified armor class -----J
Warding 21- 25 specified armor class -----J
Tin 6- 10 -% To Hit --W-BJ
Bronze 1-  5  +% To Hit --W-BJ 
Copper 6- 15 +% To Hit --W-BJ
Iron 16- 25 +% To Hit --W-BJ
Steel 26- 40 +% To Hit --W-BJ
Silver 41- 55 +% To Hit --W-BJ
Gold 56- 70 +% To Hit --W-B-
Ithildin 71- 90 +% To Hit --W-B-
Mithril 91-110 +% To Hit --W-B-
Galvorn 111-130 +% To Hit --W-B-
Eog 131-150 +% To Hit --W-B-
Useless 100-100 -% damage done --W-B-
Violent 20- 40 +% damage done --W-B-
Deadly  41- 60 +% damage done --W-B-
Heavy 61- 80 +% damage done --W-B-
Vicious 81-100 +% damage done --W-B-
Brutal 101-120 +% damage done --W-B-
Fierce 121-140 +% damage done --W-B-
Fell 141-160 +% damage done --W-B-
Cruel 161-180 +% damage done --W-B-
Merciless 181-200 +% damage done --W-B-
Clumsy 50- 75 -% To Hit, -% damage done --WTB-
Sharp 20- 35 +% To Hit, +% damage done --WTB-
Squire's 36- 60 +% To Hit, +% damage done --WTB-
Baron's 50- 75 +% To Hit, +% damage done --WTB-
Knight's 65- 90 +% To Hit, +% damage done --WTB-
Marshal's 80-115 +% To Hit, +% damage done --WTB-
Lord's 95-130 +% To Hit, +% damage done --WT--
Steward's 110-150 +% To Hit, +% damage done --WT--
King's 125-170 +% To Hit, +% damage done --WT--
High-King's 171-200 +% To Hit, +% damage done --W---
Vulnerable 51-100 -% armor class AS----
Fine 20- 30 +% armor class AS----
Strong 31- 40 +% armor class AS----
Grand 41- 60 +% armor class AS----
Excellent 61- 80 +% armor class AS----
Valiant 81-100 +% armor class AS----
Glorious 101-120 +% armor class AS----
Heroic 121-140 +% armor class AS----
Awesome 141-160 +% armor class AS---- 
Magnificient 161-180 +% armor class AS----
Ancient 181-200 +% armor class AS----
Red 10- 20 +% resist fire ASWTBJ
Crimson 21-40 +% resist fire ASWTBJ
Garnet 41- 60 +% resist fire ASWTBJ
Ruby 61- 85 +% resist fire ASWTBJ
Blue 10- 20 +% resist lightning ASWTBJ
Azure 21- 30 +% resist lightning ASWTBJ
Lapis 31- 40 +% resist lightning ASWTBJ
Cobalt 41- 60 +% resist lightning ASWTBJ
Sapphire 61- 85 +% resist lightning ASWTBJ
White 10- 20 +% resist magic ASWTBJ
Pearl 21- 30 +% resist magic ASWTBJ
Ivory 31- 40 +% resist magic ASWTBJ
Crystal 41- 60 +% resist magic ASWTBJ
Diamond 61-85 +% resist magic ASWTBJ
Topaz 10- 15 +% resist all ASWTBJ
Amber 16- 20 +% resist all ASWTBJ
Jade 21- 30 +% resist all ASWTBJ
Obsidian 31- 40 +% resist all ASWTBJ
Emerald 41- 50 +% resist all ASWTBJ
Hyena's 11- 25 - mana ASWTBJ
Spider's 10- 15 + mana ASWTBJ
Raven's 15- 20 + mana ASWTBJ
Snake's 21- 30 + mana ASWTBJ
Serpent's 30- 40 + mana ASWTBJ
Drake's 41- 50 + mana ASWTBJ
Dragon's 51- 60 + mana ASWTBJ
Veteran's 50- 64 +% To Hit, +% damage done -----J
Hero's 65- 80 +% To Hit, +% damage done -----J
Master's 80- 95 +% To Hit, +% damage done -----J
Champion's 95-110 +% To Hit, +% damage done -----J
Flaming 1- 50 + fire hit damage --WT--
Lightning 1- 50 + lightning hit damage --WT--

SUFIKSY

Nazwa  Wartość Efekty Gdzie?
quality 1-  3 + damage done --W-B-
maiming 4-  6 + damage done --W-B-
slaying 7- 10 + damage done --W-B-
gore 11- 18 + damage done --W---
carnage 19- 24 + damage done --W---
slaughter 25- 30 + damage done --W---
pain 2-  4 + damage taken AS---J
tears 1-  1 + damage taken AS---J
health 1-  1 -damage taken AS---J
protection 2-  3 -damage taken AS---J
absorption 4-  6 - damage taken AS---J
deflection 7-  9 - damage taken AS----
evasion 10- 12 - damage taken AS----
avoidance 13- 15 - damage taken AS----
frailty 6- 10 - strength ASW-BJ
weakness 1-  5 - strength ASW-BJ
strength 1-  5 + strength ASW-BJ
might 6- 10 + strength ASW-BJ
power 11- 15 + strength ASW-BJ
bears 16- 20 + strength A-W-BJ
trolls 21- 30 + strength --W--J
ents 31- 35 + strength -----J
tulkas 36- 40 + strength -----J
paralysis 6- 10 - dexterity ASW-BJ
atrophy 1-  5 - dexterity ASW-BJ
dexterity 1-  5 + dexterity ASW-BJ
skill 6- 10 + dexterity ASW-BJ
accuracy 11- 15 + dexterity ASW-BJ
precision 16- 20 + dexterity A-W-BJ
perfection 21- 30 + dexterity ----BJ
mastery 31- 35 + dexterity -----J
nessa 36- 40 + dexterity -----J
the fool 6- 10 - magic ASWTBJ
dyslexia 1-  5 - magic ASWTBJ
magic 1-  5 + magic ASWTBJ
the mind 6- 10 + magic ASWTBJ
brilliance 11- 15 + magic ASWTBJ
sorcery 16- 20 + magic A-WTBJ
wizardry 21- 30 + magic ---T-J
archmagi 31- 35 + magic -----J
manwe 36- 40 + magic -----J
illness 6- 10 - vitality ASW-BJ
disease 1-  5 - vitality ASW-BJ
vitality 1-  5 + vitality ASW-BJ
health 6- 10 + vitality ASW-BJ
endurance 11- 15 + vitality ASW-BJ
vigor 16- 20 + vitality A-W-BJ
life 21- 30 + vitality -----J
este 36- 40 + vitality -----J
immortality 31- 35 + vitality -----J
trouble 6- 10 - all attributes ASW-BJ
the pit 1-  5 - all attributes ASW-BJ
tilion 1-  4 + all attributes ASW-BJ
arien 5-  8 + all attributes ASW-BJ
menel 9- 12 + all attributes ASW-BJ
giliath 13- 16 + all attributes A-W-BJ
the maiar 17- 20 + all attributes --W-BJ
the valar 21- 25 + all attributes -----J
the neeker-breeker 11- 25 - life AS---J
the crow 1- 10 - life AS---J
the fox 10- 15 + life AS---J
the glutani 16- 24 + life AS---J
the wolf 25- 34 + life AS---J
the eagle 35- 44 + life AS---J
the mumakil 45- 54 + life AS---J
the kraken 55- 64 + life AS---J
the seadrake 65- 80 + life A-----
the whale 81-100 + life A-----
the dark 4-  4 -% light A-W--J
the night 2-  2 -% light A-W--J
light 2-  2 +% light A-W--J
radiance 4-  4 +% light A-W--J
calaquendi 6-  6 +% light -----J
flame 1-  3 + fire arrows damage ----B-
fire 1-  6 + fire arrows damage ----B-
burning 1- 12 + fire arrows damage ----B-
shock 1-  3 + lightning arrows damage ----B-
lightning 1-  6 + lightning arrows damage ----B-
thunder 1- 12 + lightning arrows damage ----B-
the bat 3-  3 % steal mana --W---
vampires 5-  5 % steal mana --W---
the leech 3-  3 % steal life --W---
blood 5-  5 % steal life --W---
readiness 1-  1 attack speed (1=readiness, 4=haste) --WTB-
swiftness 2-  2 attack speed (1=readiness, 4=haste) --WTB-
speed 3-  3 attack speed (1=readiness, 4=haste) --WT--
haste 4-  4 attack speed (1=readiness, 4=haste) --WT--
balance 1-  1 hit recovery (1=balance, 3=harmony A----J
stability 2-  2 hit recovery (1=balance, 3=harmony A----J
harmony 3-  3 hit recovery (1=balance, 3=harmony A----J
blocking 1-  1 fast block -S----
holiness 1-  1 monster can't heal --WTB-
thorns 1- 10 attacker take 1-3 damage AS---J
the troll-fist 0-  0 knocks target back --WTB-
corruption 0-  0 -all mana ASW---

Inne podrozdziały dotyczące Diablo Middle Earth Mod

· Wprowadzenie do V&K's Middle Earth Mod
· Jak grać w internecie w V&K's Middle Earth?
· Unikaty
· Download Middle Earth
· Multimedia - Middle Earth Mod Gameplay Video