język: polski
english: coming soon

Diablo Pre-Release Demo

Bestiariusz - Potwory

W Diablo Pre-Release Demo nie pojawiają się żadne potwory, których nie ma w pełnej wersji. Jednak widać, że Diablo miało być trudniejsze, gdyż te same bestie w Diablo Pre-Release Demo mają więcej Hit Points, niż te same w ostatecznej wersji gry. Poniżej prezentuję charakterystyki wszystkich przeciwników z tego demo, oraz, dla porównania, z pełnej wersji.

Total killsWarto jeszcze zaznaczyć, że w pasku interfejsu pokazują się inne informacje niż w ostatecznej wersji Diablo. W Diablo po zabiciu 15 osobników z danego gatunku wyświetlają się ich Resist'y, a po zabiciu 30 - liczba Hit Points. Natomiast w Diablo Pre-Release Demo po zabiciu 21 wyświetla się coś o nazwie Usual Depth. Jest to liczba pokazująca na którym poziomie pokazują się dane bestie. Liczba Hit Points pojawia się dopiero po zabiciu 41 osobników.

SKELETON

Hit Points Usual Depth
Diablo PRD 2-4 1
Diablo 1-2 ?

SKELETON CAPTAIN

Hit Points Usual Depth
Diablo PRD 2-10 2
Diablo 1-3 ?

CORPSE AXE

Hit Points Usual Depth
Diablo PRD 4-8 2
Diablo 2-3 ?

ZOMBIE

Hit Points Usual Depth
Diablo PRD 5-8 1
Diablo 2-3 ?

GHOUL

Hit Points Usual Depth
Diablo PRD 8-14 2
Diablo 3-5 ?

SCAVENGER

Hit Points Usual Depth
Diablo PRD 2-8 2
Diablo 1-3 ?

FALLEN ONE (miecz)

Hit Points Usual Depth
Diablo PRD 2-5 1
Diablo 1-2 ?

FALLEN ONE (spear)

Hit Points Usual Depth
Diablo PRD 1-4 1
Diablo 1-2 ?

CARVER (miecz)

Hit Points Usual Depth
Diablo PRD 6-10 2
Diablo 2-4 ?

CARVER (spear)

Hit Points Usual Depth
Diablo PRD 6-10 2
Diablo 2-4 ?

FIEND

Hit Points Usual Depth
Diablo PRD 4-8 2
Diablo 1-3 ?

A oto unikatowe potwory występujące w Diablo Pre-Release Demo:

Total Kills Butcher


EYEPUKE
THE HUNGRY
BLADESKIN
THE SLASHER
PUKERAT
THE UNCLEAN
BONERIPPER BONEHEAD
KEENAXE
Diablo Pre-Release Demo boss Diablo Pre-Release Demo boss Diablo Pre-Release Demo boss Diablo Pre-Release Demo boss Diablo Pre-Release Demo boss

Inne działy z sekcji "Diablo Pre-Release Demo"

· Informacje o Pre-Release Demo
· Niewykorzystane przedmioty
· Kapliczki