język: polski
english: coming soon

Informacje dla zaawansowanych

Patche

Oto historia wszystkich poprawek wprowadzanych z coraz nowszymi wersjami Diablo. Aktualna wersja to v1.09. Moje tłumaczenie nie jest bardzo dokładne, ale chyba jest zgodne z oryginałem, który znajdziecie w wersji angielskiej tej strony.

Zmiany z v1.08 do v1.09

 • Poprawiono kilka Battle.net'owych problemów.
 • Cofnięto zmianę dokonaną w v1.08, która podczas poprawnego wyliczania odległości, powodowała niezamierzone problemy z graniem.

Zmiany z v1.07 do v1.08

 • Dodano obsługę bramek (gateway) na Battle.net.
 • Zmieniono domyślną czcionkę na Battle.net, aby było łatwiej rozróżniać poszczególne postacie na chat'cie.
 • Poprawiono kilka pomniejszych Battle.net'owych problemów.
 • Wyświetlanie okna dialogowego w sytuacji, gdy serwer jest zajęty.
 • [tylko PC] Pliki z multiplayerowymi postaciami są teraz umieszczone w katalogu z Diablo. Te pliki są widoczne, bardziej opisowo nazwane, i mogą być przenoszone z jednego komputera na drugi.
 • Opcja Color Cycling On/Off jest teraz dostępna w menu Options. To pomoże niektórym wolnym komputerom i komputerom z niekompatybilnymi sterownikami.
 • Spawned Diablo jest teraz również aktualizowane.
 • [tylko Mac] Ulepszono gry Mac z PC multiplayer, modem, i direct connect.
 • [tylko Mac] Dodano obsługę Input Sprocket/multibutton mouse.
 • [tylko Mac] Dodano opcję do share processor time.
 • [tylko PC] Wpis/klucz rejestru HKEY_CURRENT_USER jest używany częściej niż HKEY_LOCAL_MACHINE.

Zmiany z v1.05 do v1.07

Poważne błędy (wyrzucanie z gry, lub zawieszanie się)

 • Zlikwidowano wyrzucanie z gry związane z byciem zaatakowanym lub zabitym przez Black Death (rodzaj Zombie). To tyczy się również wyrzucenia z gry po wskrzeszeniu zabitego przez Black Death.
 • Zlikwidowano zawieszanie się po użyciu Hidden Shrine, gdy ma się na sobie tylko niezniszczalne przedmioty.

Średnie błędy

 • Powstrzymano pojawianie się graczy w środku ściany po wejściu do podziemi przez Town Portal.
 • Poprawiono błąd, który powodował, że niektóre potwory na poziomie trudności Hell było można zbyt łatwo trafić. Strzeżcie się.
 • Poprawiono błąd z Mana Shield, który mógł spowodować, że gracz stawał się nietykalny i/lub niewidzialny dla innych graczy.
 • Poprawiono błąd, który powstrzymywał poprawne działanie Disarm Trap Skill łuczniczki.
 • Usunięto błąd przez który czasami unikaty (jak np. Optic Amulet), po zapisaniu stanu gry i następnie wystartowaniu nowej, zamieniały się w inny przedmiot.
 • Powstrzymano wielokrotne (128 i więcej) rzucanie czaru Mana Shield dla zablokowania możliwości rzucania innych czarów.
 • Poprawiono błędy, które powstrzymywały poprawne działanie przedmiotów z sufiksami Thieves, Speed/Haste, Balance/Stability/Harmony i Piercing/Bashing/Puncturing.
 • Poprawiono błąd, który powodował coraz mniejszą skuteczność Mana Shield, wraz ze wzrostem poziomu czaru.
 • Poprawiono błąd, który powodował nadmierne obrażenia, gdy Mana Shield wyczerpała się z powodu ataku.
 • Powstrzymano kolidowanie łuków mających fire-hit damage z reakcjami wszystkich rodzajów Gargoyle.
 • Umożliwiono klikanie prawym przyciskiem myszy (rzucanie czarów/picie) na przedmioty umieszczone przy pasie, w pozycjach od 5 do 8, podczas gdy otwarta jest Księga Czarów.
 • Usunięto błąd, który powodował "zamrożenie" Lazarusa (i robił go nietykalnego dla strzał i czarów), po tym jak gracz wszedł do jego komnaty, następnie ją opuścił (lub zginął) i następnie powrócił.

Mniejsze błędy (graficzne lub dzwiękowe)

 • Jeżeli jest aktywna, grafika Mana Shield jest widoczna u wszystkich graczy.
 • Rzucenie czaru Nova jest teraz widoczne dla wszystkich graczy znajdujących się w pobliżu...
 • Księgi u Adrii wyświetlane są teraz na biało tylko wtedy gdy gracz może je przeczytać.
 • Noszone tarcze zawsze są właściwie wyświetlane u wszystkich graczy.
 • Teraz jest wyświetlana poprawna liczba hit-points (HP) potworów na poziomach trudności Nightmare i Hell.
 • W trybie Single Player dżwięk nie jest już wyłączany przez ładowanie zapisanego stanu gry, podczas gdy Diablo wije się w śmiertelnym bólu.
 • Możesz teraz zmienić imię swojej postaci na istniejącym na Battle.net koncie.
 • Poprawiono błędne wyświetlanie specjalnych ikon na battle.net'owym chatroomie.
 • Poprawiono błędne wyświetlanie niemieckich tekstów w niemieckiej wersji gry.
 • Poprawiono zmienianie nazw postaci w istniejącym błędzie postaci.

Zmiany z v1.04 do v1.05

 • Na Battle.net zaimplementowano konta o unikalnych nazwach. Możesz mieć unikalne imię swojej postaci zabezpieczone hasłem.
 • Dodano komendy /whisper, /squelch, /unsquelch do używania podczas i poza grami na Battle.net.
 • Zlikwidowano potencjalny błąd pamięci występujący podczas rzucania czaru Town Portal.
 • Dodano ochronę danych dla modułu direct connect networking.

Zmiany z v1.03 do v1.04

 • Powstrzymano oddziaływanie "uszkodzonych" (invalid) graczy na innych graczy.
 • Powstrzymano wyrzucanie graczy z gry z powodu uszkodzonych pakietów (packet).
 • Zlikwidowano zawieszanie się gry po użyciu Hidden Shrine, gdy nie ma się na sobie przedmiotów posiadających durability.
 • Poprawiono błąd powodujący wyrzucenie z gry spowodowane walką z Black Death na Mana Shield i pełnym zdrowiem.
 • Poprawiono działanie Disarm Trap Skill łuczniczki.

Zmiany z v1.02 do v1.03

 • Zapobiegnięto rzucaniu nielegalnych czarów w mieście przez innych graczy.
 • Zlikwidowano generowanie duplikowanych przedmiotów u Blacksmith'a i Witch podczas jednej gry.
 • Poprawiono prędkość gry w stosunku do poprzedniej wersji.
 • Ulepszono obsługę spóźnionych i zagubionych pakietów (packet) w Internecie.

Zmiany z v1.00 do v1.02

 • Poprawiono błąd NULL cell buffer i inne niedociągnięcia w Single Player.
 • Poprawiono okresowe zawieszanie się na ekranie Join Game.
 • Poprawiono problem przekłamywania danych, który mógł spowodować, że gracz zostałby wyrzucony z Battle.net podczas zakładania nowego kanału.
 • Ulepszono obsługę zgubionych pakietów (network packets).
 • Wprowadzono bardziej rozbudowane informacje, gdy nie można przyłączyć się do gry.
 • Poprawiono błąd dotyczący niektórych przedmiotów które można nosić, których to nie widzieli inni gracze w trybie Multi Player.
 • Wiele poprawek dotyczących "legalności" przedmiotów (item integrity - to nie to samo, ale taki jest sens)
  NOTKA: po zainstalowaniu tego patcha, jeśli gra wykryje duplikat, zniszczy go. Dostaniesz odpowiedni komunikat.
 • Powstrzymano znikanie czerwonego portalu Lazarusa po opuszczeniu jego komnaty w trybie Single Player.
 • Zlikwidowano pozostawanie wskaźnika poziomu doświadczenia na ekranie, po tym, jak wszystkie atrybuty zostaną zmaksymalizowane.
 • Poprawiono niedokładne wyświetlanie czasu tworzenia gry.
 • Gry wyświetlane na liście gier publicznych na battle.net nie będą więcej znikać. Lista będzie odświeżana tylko gdy użytkownik zamknie i ponownie otworzy okno Join Game.
 • Poprawiono błąd z kartami dźwiękowymi, które nie obsługują komendy Set Format (np. ESS1888).
 • Zlikwidowano problemy z zapisywaniem do rejestru.
 • Skorygowano błąd odpowiedzialny za hałas z linii w grach modemowych.


Inne działy z sekcji "Informacje dla zaawansowanych"

· Unikat - Civerb's Cudgel
· Przenoszenie postaci
· Poziomy trudności w single player
· Nielegalne przedmioty
· Life stealing