język: polski
english: coming soon

Podstawowe informacje o Diablo 1

Unikaty

Wszystkich unikatowych przedmiotów w Diablo jest dokładnie 90. Poniżej znajdziesz 75 z nich. Pozostałe 15 zostało opisane w osobnym dziale - Unikaty wsród unikatów. Warto zaznaczyć, iż nagrody za wykonanie Quest'ów dostępne są jedynie w trybie Single Player. Żaden unikat nie występuje w kilku różnych rodzajach wyposażenia, np. Dreamflange to zawsze mace (maczuga) i nigdy nie będzie to np. ring (pierścień).

Skocz do grupy unikatów:

PIERŚCIENIE I AMULETY

CONSTRICTING RING
Unikat z Diablo1
Resist All: 75% Max
Constantly Lose Hit Points

EMPYREAN BAND
(nagroda za Quest - The Magic Rock)

Unikat z Diablo1
+2 To All Attributes
+20% Light Radius
Fast Hit Recovery
Absorbs Half Of Trap Damage

OPTIC AMULET
(nagroda za Quest - Halls of the Blind)

Unikat z Diablo1
+20% Light Radius
Resist Lightning: +20%
-1 Damage From Enemies
+5 To Magic

RING OF ENGAGEMENT
Unikat z Diablo1
-1 Damage From Enemies
Attacker Takes 1-3 Damage
Armor Class: 5
Damage Target's Armor

RING OF TRUTH
(nagroda za Quest - Poisoned Water Supply)

Unikat z Diablo1
Hit Points: +10
-1 Damage From Enemies
Resist All: +10%

HEŁMY

FOOL'S CREST
Unikat z Diablo1
Armor Class: 4
-4 To All Attributes
Hit Points: +100
+3 Damage From Enemies
Attacker Takes 1-3 Damage

GOTTERDAMERUNG
Unikat z Diablo1
Armor Class: 60
+20 To All Attributes
-4 Damage From Enemies
All Resistance Equals 0
-40% Light Radius
Required: 50 Strength

HARLEQUIN CREST
(nagroda za Quest - Ogden's Sign)

Unikat z Diablo1
Armor Class: -3
-1 Damage From Enemies
+2 To All Attributes
Hit Points: +7
Mana: +7

OVELORD'S HELM
Unikat z Diablo1
Armor Class: 6
+20 To Strength
+15 To Dexterity
+5 To Vitality
-20 To Magic
Altered Durability

ROYAL CIRCLET
Unikat z Diablo1
Armor Class: 40
+10 To All Attributes
Mana: +40
+10% Light Radius

THINKING CAP
Unikat z Diablo1
Armor Class: 4
Mana: +30
Spells Are Increased 2 Levels
Resist All: +20%
Altered Durability

THE UNDEAD CROWN
(nagroda za Quest - The Curse of King Leoric)

Unikat z Diablo1
Armor Class: 8
Life Stealing

VEIL OF STEEL
(nagroda za Quest - Lachdanan)

Unikat z Diablo1
Armor Class: 18
Resist All: +50%
-20% Light Radius
+60% To Armor
Mana: -30
+15 To Strength
+15 To Vitality

ZBROJE

ARKAINE'S VALOUR
(nagroda za Quest - Valor)

Unikat z Diablo1
Armor Class: 25
+10 To Vitality
-3 Damage From Enemies
Fastest Hit Recovery

DEMONSPIKE COAT
Unikat z Diablo1
Armor Class: 100
-6 Damage From Enemies
+10 To Strength
Indestructible
Resist Fire: +50%
Required: 90 Strength

THE GLADIATOR'S BANE
Unikat z Diablo1
Armor Class: 25
-2 Damage From Enemies
High Durability
-3 To All Attributes

LEATHER OF AUT
Unikat z Diablo1
Armor Class: 15
+5 To Strength
-5 To Magic
+5 To Dexterity
Indestructible

NAJ'S LIGHT PLATE
Unikat z Diablo1
Armor Class: 43
No Strength Requirement
+5 To Magic
Mana: +20
Resist All: +20%
Spells Are Increased 1 Level

NIGHTSCAPE
Unikat z Diablo1
Armor Class: 15
Faster Hit Recovery
-40% Light Radius
+3 To Dexterity
Resist All: +20%

THE RAINBOW CLOAK
Unikat z Diablo1
Armor Class: 10
+1 To All Attributes
Resist All: +10%
Hit Points: +10
High Durability

SCAVENGER CARAPACE
Unikat z Diablo1
Armor Class: -9
-15 Damage From Enemies
+5 To Dexterity
Resist Lightning: +40%
Required: 40 Strength

SPARKING MAIL
Unikat z Diablo1
Armor Class: 30
Lightning Hit Damage: 1-10

TORN FLESH OF SOULS
Unikat z Diablo1
Armor Class: 8
+10 To Vitality
-1 Damage From Enemies
Indestructible

WISDOM'S WRAP
Unikat z Diablo1
Armor Class: 15
+5 To Magic
Mana: +10
Resist Lightning: +25%
-1 Damage From Enemies

MIECZE

BLACK RAZOR
Unikat z Diablo1
Damage: 1-4
+150% Damage
+2 To Vitality
Altered Durability

THE BONESAW
Unikat z Diablo1
Damage: 1-12
Adds 10 Points To Damage
+10 To Strength
-5 To Magic
-5 To Dexterity
Hit Points: +10
Mana: -10

THE DEFENDER
Unikat z Diablo1
Damage: 1-8
Armor Class: 5
+5 To Vitality
Chance To Hit: -5%

DOOMBRINGER
Unikat z Diablo1
Damage: 6-15
Chance To Hit: +25%
+250% Damage
-5 To All Attributes
Hit Points: -25
-20% Light Radius

THE EXECUTIONER'S BLADE
Unikat z Diablo1
Damage: 4-8
+150% Damage
Hit Points: -10
-10% Light Radius
High Durability

THE FALCON'S TALON
Unikat z Diablo1
Damage: 3-7
Fastest Attack
Chance To Hit: +20%
-33% Damage
+10% To Dexterity

THE GRANDFATHER
Unikat z Diablo1
Damage: 10-20
One Handed Sword
+5 To All Attributes
Chance To Hit: +20%
+70% Damage
Hit Points: +20
Required: 75 Strength

GRISWOLD'S EDGE
(nagroda za Quest - Anvil of Fury)

Unikat z Diablo1
Damage: 4-12
Fire Hit Damage: 1-10
Chance To Hit: +25%
Fast Attack
Knocks Target Back
Mana: +20
Hit Points: -20
Required: 40 Strength

THE GRIZZLY
Unikat z Diablo1
Damage: 8-16
+20 To Strength
-5 To Vitality
+200% To Damage
Knocks Target Back
High Durability
Required: 65 Strength

GRYPHON'S CLAW
Unikat z Diablo1
Damage: 4-8
+100% Damage
-2 To Magic
-5 To Dexterity

ICE SHANK
Unikat z Diablo1
Damage: 2-10
Resist Fire: + 40%
Altered Durability
+5 To Strength

INFERNO
Unikat z Diablo1
Damage: 2-10
Fire Hit Damage: 2-12
Mana: +20
+30% Light Radius
Resist Fire: 75% MAX

LIGHTSABRE
Unikat z Diablo1
Damage: 1-8
+20% Light Radius
Lightning Hit Damage: 1-10
Chance To Hit: +20%
Resist Lightning: +50%

SHADOWHAWK
Unikat z Diablo1
Damage: 4-12
-20% Light Radius
Hit Steals 5% Life
Chance To Hit: +15%
Resist All: +5%
Required: 40 Strength

WIZARDSPIKE
Unikat z Diablo1
Damage: 2-4
+15 To Magic
Mana: +35
Chance To Hit: +25%
Resist All: +15%

TOPORY

AGUINARA'S HATCHET
Unikat z Diablo1
Damage: 2-10
Spells Are Increased 1 Level
+10 To Magic
Resist Magic: 75% MAX

THE BUTCHER'S CLEAVER
(nagroda za Quest - The Butcher)

Unikat z Diablo1
Damage: 4-24
+10 To Strength
Unusual Item Damage
Altered Durability

THE CELESTIAL AXE
Unikat z Diablo1
Damage: 10-25
No Strength Requirement
Chance To Hit: +15%
Hit Points: +15
-15 To Strength

HELLSLAYER
Unikat z Diablo1
Damage: 10-25
+8 To Strength
+8 To Vitality
+100% Damage
Hit Points: +25
Mana: -25

MESSERSCHMIDT'S REAVER
Unikat z Diablo1
Damage: 12-30
+200% Damage
Adds 15 Points To Damage
+5 To All Attributes
Hit Points: -50
Fire Hit Damage: 2-12
Required: 80 Strength

STONECLEAVER
Unikat z Diablo1
Damage: 8-20
Hit Points: +30
Chance To Hit: +20%
+50 % Damage
Resist Lightning: +40%
Required: 50 Strength

WICKED AXE
Unikat z Diablo1
Damage: 6-16
Chance To Hit: +30%
+10 To Dexterity
-10 To Vitality
-3 Damage From Enemies
Indestructible

MACZUGI

BARANAR'S STAR
Unikat z Diablo1
Damage: 1-10
Chance To Hit: +12%
+80% Damage
Quick Attack
+4 To Vitality
-4 To Dexterity
Altered Durability

THE CRANIUM BASHER
Unikat z Diablo1
Damage: 6-20
Adds 20 Points To Damage
+15 To Strength
Indestructible
Mana: -150
Resist All: +5%
Required: 55 Strength

THE CELESTIAL STAR
Unikat z Diablo1
Damage: 2-12
No Strength Requirement
+20% Light Radius
Adds 10 Points To Damage
Armor Class: -8

CIVERB'S CUDGEL
Unikat z Diablo1
Damage: 1-8
+200% Damage vs. Demon
-5 To Dexterity
-2 To Magic

DREAMFLANGE
Unikat z Diablo1
Damage: 1-8
+30 To Magic
Mana: +50
Resist Magic: +50%
+20% Light Radius
Spells Are Increased 1 Level

GNARLED ROOT (wersja 1)
Unikat z Diablo1
Damage: 3-6
Chance To Hit: +20%
+300% Damage
+10 To Dexterity
+5 To Magic
Resist All: +10%
Armor Class: -10

GNARLED ROOT (wersja 2)
Unikat z Diablo1
Damage: 1-6
Chance To Hit: +20%
+300% Damage
+10 To Dexterity
+5 To Magic
Resist All: +10%
Armor Class: -10

HAMMER OF JHOLM
Unikat z Diablo1
Damage: 6-20
+4% Damage
Idestructible
+3 To Strength
Chance To Hit: +15%

SCHAEFER'S HAMMER
Unikat z Diablo1
Damage: 5-9
-100% Damage
Lightning Hit Damage: 1-50
Hit Points: +50
Chance To Hit: +30%
Resist Lightning: 75% MAX
+10% Light Radius

LASKI (STAFF'Y)

GLEAMSONG
Unikat z Diablo1
Damage: 2-4
Mana: +25
-3 To Strength
-3 To Vitality
76 Phasing Charges

IMMOLATOR
Unikat z Diablo1
Damage: 4-8
Resist Fire: +20%
Fire Hit Damage: 4
Mana: +10
-5 To Vitality

MIND CRY
Unikat z Diablo1
Damage: 6-12
+15 To Magic
69 Guardian Charges
Resist All: +15%
Spells Are Increased 1 Level

NAJ'S PUZZLER
Unikat z Diablo1
Damage: 4-8
+20 To Magic
+10 To Dexterity
Resist All: +20%
57 Teleport Charges
Hit Points: -25

THE PROTECTOR
Unikat z Diablo1
Damage: 2-4
+5 To Vitality
-5 Damage From Enemies
Armor Class: 40
86 Healing Charges
Attacker Takes 1-3 Damage

ROD OF ONAN
Unikat z Diablo1
Damage: 8-16
50 Golem Charges
+100 % Damage
+5 To All Attributes

STORM SPIRE
Unikat z Diablo1
Damage: 8-16
Resist Lightning: +50%
Lightning Hit Damage: 2-8
+10 To Strength
-10 To Magic

THUNDERCALL
Unikat z Diablo1
Damage: 5-10
Chance To Hit: +35%
Lightning Hit Damage: 1-10
76 Lightning Charges
Resist Lightning: +30%
+20% Light Radius

ŁUKI

THE BLACKOAK BOW
Unikat z Diablo1
Damage: 1-6
+10 To Dexterity
-10 To Vitality
+50% Damage
-10% Light Radius

BOW OF THE DEAD
Unikat z Diablo1
Damage: 3-6
Chance To Hit: +10%
+4 To Dexterity
-3 To Vitality
-20% Light Radius
Altered Durability

EAGLEHORN
Unikat z Diablo1
Damage: 1-10
+20 To Dexterity
Chance To Hit: +50%
+100% Damage
Indestructible

FLAMEDART
Unikat z Diablo1
Damage: 2-5
Fire Arrows Damage: 1-6
Chance To Hit: +20%
Resist Fire: +40%

FLESHSTINGER
Unikat z Diablo1
Damage: 1-6
+15 To Dexterity
Chance To Hit: +40%
+80% Damage
High Durability

THE NEEDLER
Unikat z Diablo1
Damage: 1-3
Chance To Hit: +50%
Unusual Item Damage
Fast Atack

THE RIFT BOW
Unikat z Diablo1
Damage: 1-4
Random Speed Arrows
Adds 2 Points To Damage
-3 To Dexterity

WINDFORCE
Unikat z Diablo1
Damage: 1-14
+5 To Strength
+200% Damage
Knocks Target Back
Required: 45 Strength, 80 Dexterity

TARCZE

BLACKOAK SHIELD
Unikat z Diablo1
Armor Class: 18
+10 To Dexterity
-10 To Vitality
-10% Light Radius
High Durability

DRAGON'S BREACH
Unikat z Diablo1
Armor Class: 20
Resist Fire: +25%
+5 To Strength
-5 To Magic
Idestructible
Required: 50 Strength

HOLY DEFENDER
Unikat z Diablo1
Armor Class: 15
-2 Damage From Enemies
Resist Fire: +20%
High Duarability
Fast Block
Required: 40 Strength

SPLIT SKULL SHIELD
Unikat z Diablo1
Armor Class: 10
Hit Points: +10
+2 To Strength
-10% Light Radius
Altered Durability

STORMSHIELD
Unikat z Diablo1
Armor Class: 40
+4 Damage From Enemies
+10 To Strength
Indestructible
Fast Block
Required: 60 Strength

Inne działy z sekcji "Podstawowe informacje o Diablo 1"

· Unikaty wsród unikatów
· Przedmioty
· Przedmioty magiczne - prefiksy i sufiksy
· Kapliczki
· Czary