język: polski
english: coming soon

Podstawowe informacje o Diablo 1

Przedmioty

Prezentuję tutaj wszystkie zwykłe przedmioty, jakie możemy znaleźć w grze i które możemy nosić na sobie, tzn. nie ma tu książek, eliksirów itp. Każdy z tych przedmiotów może posiadać prefiks, sufiks lub oba naraz. Staje się wtedy przedmiotem magicznym. Więcej o afiksach w dziale Przedmioty magiczne - prefiksy i sufiksy. Aha, w rubryce Wymagania stosuję skróty str. i dex, które oznaczają, odpowiednio, Strength i Dexterity.

PIERŚCIENIE I AMULETY

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Ring Amulet
Durability niezniszczalny niezniszczalny
Wymagania brak brak

HEŁMY

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Cap Skull Cap Helm Full Helm Crown Great Helm
Armor Class 1-3 2-4 4-6 6-8 8-12 10-15
Durability 15 20 30 35 40 60
Wymagania brak brak 25 str. 35 str. brak 50 str.

LEKKIE ZBROJE

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Rags Cape Cloak Robe Quilted Armor Leather Armor Hard Leather Armor Studded Leather Armor
Armor Class 2-6 1-5 3-7 4-7 7-10 10-13 11-14 15-17
Dur. 6 12 18 24 30 45 40 45
Wymag. brak brak brak brak brak brak brak 20 str.

ŚREDNIE ZBROJE

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Ring Mail Chain Mail Scale Mail Splint Mail
Armor Class 17-20 18-22 23-28 30-35
Durability 50 55 60 65
Wymagania 25 str. 30 str. 35 str. 40 str.

CIĘŻKIE ZBROJE

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Breast Plate Field Plate Plate Mail Gothic Plate Full Plate Mail
Armor Class 20-24 40-45 42-50 50-60 60-75
Durability 80 80 75 100 90
Wymagania 40 str. 65 str. 60 str. 80 str. 90 str.

MIECZE

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Dagger Short Sword Sabre Scimitar Blade Falchion
Damage 1-4 2-6 1-8 3-7 3-8 4-8
Durability 16 24 45 28 30 20
Wymagania brak 18 str. 17 str. 23 str. 23 dex. 25 str. 30 dex 30 str.

MIECZE cd.

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Long Sword Claymore Broad Sword Bastard Sword Two-Handed Sword Great Sword
Damage 2-10 1-12 4-12 6-15 8-16 10-20
Durability 40 36 50 60 75 100
Wymagania 30 str. 30 dex. 35 str. 40 str. 50 str. 65 str. 75 str.

TOPORY

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Small Axe Axe Large Axe Broad Axe Battle Axe Great Axe
Damage 2-10 4-12 6-16 8-20 10-25 12-30
Durability 24 32 40 50 60 75
Wymagania brak 22 str. 30 str. 50 str. 65 str. 80 str.

MACZUGI

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Club Spiked Club Mace Morning Star Flail War Hammer Maul
Damage 1-6 3-6 1-8 1-10 2-12 5-9 6-20
Durability 20 20 32 40 36 50 50
Wymagania brak 18 str. 16 str. 26 str. 30 str. 40 str. 55 str.

LASKI (STAFF'Y)

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Short Staff Long Staff Composite Staff Quarter Staff War Staff
Damage 2-4 4-8 5-10 6-12 8-16
Durability 25 35 45 55 75
Wymagania brak brak brak brak 30 str.

ŁUKI

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Short Bow Long Bow Hunter's Bow Composite Bow Short Battle Bow Long Battle Bow Short War Bow Long War Bow
Damage 1-4 1-6 2-5 3-6 3-7 1-10 4-8 1-14
Durability 30 35 40 45 45 50 55 60
Wymag. brak 25 str. 30 dex. 20 str. 35 dex. 25 str. 40 dex. 30 str. 50 dex. 30 str. 60 dex. 35 str. 70 dex. 45 str. 80 dex.

TARCZE

Wygląd Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1 Przedmiot z Diablo 1
Nazwa Buckler Small Shield Large Shield Kite Shield Gothic Shield Tower Shield
Armor Class 1-5 3-8 5-10 8-15 14-18 12-20
Durability 16 24 32 40 60 50
Wymagania brak 25 str. 40 str. 50 str. 80 str. 60 str.

Inne działy z sekcji "Podstawowe informacje o Diablo 1"

· Przedmioty magiczne - prefiksy i sufiksy
· Unikaty
· Bestiariusz - potwory
· Czary
· Kapliczki