język: polski
english: coming soon

Informacje dla zaawansowanych

Przenoszenie postaci

Jeśli zmieniasz twardy dysk, lub cały komputer, lub po prostu chcesz przenieść swoją multiplayerową postać na inny komputer, to istnieje taka możliwość. W Diablo v1.08 i nowszych postacie przechowywane są w katalogu z DIABLO (np. C:\GRY\DIABLO) w plikach multi_x.sv (x to cyfra od 0 do 9). Jeśli masz kilka postaci, to w pliku z cyfrą 0 jest ten bohater, którego stworzyłeś pierwszego, z cyfrą 1 - drugiego itd. Wystarczy przegrać dany plik do nowego komputera, do katalogu z Diablo z tą samą wersją gry, i już można grać.

Poziom trudności

Trudniejsza sprawa jest ze starszymi wersjami. W ich przypadku postacie są przechowywane w katalogu z Windows (np. C:\WINDOWS), w plikach dlinfo_x.drv (x to cyfra od 0 do 9). Przede wszystkim komputer, na który je przegrywasz, musi mieć taką samą wersję Diablo jak ten z którego przegrywasz (jeżeli to wersja inna niż v1.00 to koniecznie trzeba ją aktualizować przed przegraniem postaci), oraz taką samą nazwę komputera (Panel Sterowania\Sieć\Identyfikacja). Gdy są spełnione powyższe warunki, wgrywamy odpowiednie pliki do katalogu z Windows i uruchamiamy grę.

O ile w wersji v1.08 i nowszych działa to w 100%, o tyle w starszych mogą wystąpić problemy i np. można stracić wszystkie przedmioty, lub Diablo może nie widzieć przegranych postaci. A, i jeszcze jedno, ważne dla każdej wersji - w komputerze, na który przegrywasz postać, nie może być drugiej o takim samym imieniu. Przed transferami radzę zrobić sobie kopie zapasowe plików z bohaterami.

Inne działy z sekcji "Informacje dla zaawansowanych"

· Unikat - Civerb's Cudgel
· Life stealing
· Poziomy trudności w single player
· Nielegalne przedmioty
· Patche